0561 - 615 500Grote Vuurvlinder 2, 8472 CH Wolvegadirectie.tuindorpschool@comprix.nl

Medezeggenschapsraad of kortweg de MR. In deze raad hebben 2 ouders en 2 leerkrachten zitting. Deze raad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals schooltijden, benoemingen, vakantieregeling, personeelsbeleid, budgetten, clustervorming. De leden van deze raad worden eens in de drie jaar gekozen. Obs Tuindorp maakt deel uit van stichting Comprix. Comprix vormt een netwerk van 40 openbare basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Deze stichting heeft als gevolg van de decentralisatie van het onderwijsbeleid een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld om diverse beleidszaken sneller met de scholen te kunnen bespreken.