0561 - 615 500Grote Vuurvlinder 2, 8472 CH Wolvegadirectie.tuindorpschool@comprix.nl

Aanmelden basisschool

Wat fijn dat u interesse heeft in OBS Tuindorp en er wellicht over denkt om uw kind aan te melden. Voorafgaand aan deze keuze nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek aan de school.
U kunt hiervoor een afspraak maken met Hanneke Bruinenberg, de directeur van de school.
Tijdens dit bezoek zal Hanneke u, en uw kind(-eren) een rondleiding geven door het gebouw en uitleg geven over de manier van werken binnen de school.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u een afspraak kunt maken voor een kennismaking:
- door een e-mail sturen naar directie.tuindorpschool@comprix.nl
- bellen met de school: 0561-615500 bij voorkeur tussen 09.00u en 16.00u
- even binnenlopen om een afspraak te plannen.

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan gedurende het hele schooljaar.
Gaat uw kind al naar school en zoekt u een andere school, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen?
Ook dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Voor de aanmelding en inschrijving van uw kind hebben we een bestuurlijke aanmeldprocedure.
In de procedure worden een aantal stappen genomen:
1. Aanmelden via aanmeldformulier
2. Kennismakingsgesprek met de directie
3. Inschrijving (na beoordeling van de school of voldoende ondersteuning geboden kan worden)

Wanneer u de keuze maakt voor onze school, wordt het inschrijfformulier ingevuld, ondertekend en ingeleverd bij de directeur. 

In de weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een afspraak te maken om een aantal dagdelen mee te draaien; de gewenningsperiode. Vanzelfsprekend mag u ook zelf contact opnemen om afspraken te maken over de gewenningsperiode.

U kunt het bijbehorende aanmeldformulier hieronder vinden.