0561 - 615 500Grote Vuurvlinder 2, 8472 CH Wolvegadirectie.tuindorpschool@comprix.nl

Onze school vindt het heel belangrijk kinderen op te voeden met de Gezonde School gedachte. Zeker tegenwoordig, in onze overvloedige consumptiemaatschappij, vinden wij het belangrijk dat kinderen samen met hun ouders leren kritische keuzes te maken. Als de school op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van de kinderen en het team werkt, wordt de school een Gezonde School genoemd. De aanpak van de Gezonde School gaat uit van wat de school zelf al doet en versterkt dit. Onze school en onze wensen staan hierbij dus centraal. En voor ons staat de gezondheid en het welbevinden van onze leerlingen en medewerkers centraal.

De Gezonde School aanpak is gebaseerd op een aantal kernpunten. De bundeling van die kernpunten maken de aanpak effectief. Met de kernpunten geven we aan hoe we langdurig aandacht besteden aan gezondheidsthema's bij ons op school. Daarnaast kiezen we activiteiten op het gebied van educatie ( gastlessen, kinderdiƫtiste e.d.) signalering ( voeding, sport en (over) gewicht), omgeving (samenwerking met lokale middenstand, sport en spelverenigingen) en beleid.