“Obs Tuindorp, een veilige, gezonde school waar een kind tot bloei komt”.

Obs Tuindorp is een basisschool die samen met de kinderdagopvang, peuterzaal en buitenschoolse opvang van Doomijn, het Comperio College: academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen  en het expertisecentrum Past: passend onderwijs in de Stellingwerven gehuisvest is in brede school de Vlindertuin.

De Vlindertuin is een modern, ruim, kleurrijk gebouw, waar uw kind zich thuis voelt en zich volop kan ontplooien. Obs Tuindorp staat voor structuur, veilig en gezond. De kinderen kunnen zich binnen een gestructureerde schoolomgeving optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Lees verder...

Groep7-8

Groep 7 en 8 hebben woensdag 27 juni tot en met vrijdag 29 juni een geweldig kamp gehad op Ameland.

 

Groep 5-6

Groep 5 en 6 hebben gisteren een bezoek gebracht aan de kerk.

 

Groep 1-2

Schoolreisje van groep 1 en 2 naar Sanjesfertier was weer heel geslaagd!

 

Musical groep 7 en 8

Na weken van repeteren, teksten instuderen en oefenen met zingen en acteren, waren de leerlingen van groep 7 en 8 er klaar voor om hun jaarlijkse musical op te voeren.

Afgelopen donderdag werd door de leerlingen voor een volle zaal  de musical ‘Het zwaard in de steen’ op de planken gezet. En met succes, zo bleek uit het daverende applaus en de enthousiaste reacties van het publiek na afloop. 

Musical gr. 7 en 8

 

Picknic

De kleuters hebben gezellig gepicknickt, wat was dat gezellig.