“Obs Tuindorp, een veilige, gezonde school waar een kind tot bloei komt”.

Obs Tuindorp is een basisschool die samen met de kinderdagopvang, peuterzaal en buitenschoolse opvang van Doomijn, het Comperio College: academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen  en het expertisecentrum Past: passend onderwijs in de Stellingwerven gehuisvest is in brede school de Vlindertuin.

De Vlindertuin is een modern, ruim, kleurrijk gebouw, waar uw kind zich thuis voelt en zich volop kan ontplooien. Obs Tuindorp staat voor structuur, veilig en gezond. De kinderen kunnen zich binnen een gestructureerde schoolomgeving optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Lees verder...

Sinterklaas komt op obs Tuindorp

Op vrijdag 2 december brengt Sinterklaas een bezoek aan obs Tuindorp.

Om 13.00 uur zal Sint, met zijn Pieten, aankomen op het grote plein voor de school.
In de grote hal van de school worden Sint en de Pieten welkom geheten door alle leerlingen. Vervolgens gaan Sint en de Pieten op bezoek in alle lokalen van de school.

Vanaf 15.00 uur zijn Sinterklaas en de Pieten weer terug in de grote hal en hebben dan tijd om ook kinderen die nog niet naar school gaan te ontvangen.

Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn ook welkom tijdens het Sinterklaasfeest op obs Tuindorp.

Ga jij nog niet naar de basisschool, woon je in de omgeving van obs Tuindorp en wil je graag Sinterklaas of de Pieten ontmoeten. Dan ben je op vrijdag 2 december om 15.00 uur van harte welkom in obs Tuindorp.

Je mag een praatje maken met Sint en de Pieten, met hen op de foto en natuurlijk hebben de Pieten ook voor jou iets lekkers meegenomen. 

 

 

Collecte St. Maarten optocht

Al jarenlang is het traditie dat de kinderen tijdens de Sint Maarten optocht lopen voor een goed doel. Dit jaar was het doel een natuurproject van it Fryske Gea de Landinrichting Beekdal Linde. De hermeandering (kronkeling) van de beek De Lende, en de natuurinrichting in het gebied rondom De Lende.

De kinderen van groep 8 wisten een bedrag van € 272,00 op te halen voor het bouwen van een Vogelkijkhut.

Sint Maartenoptocht

11 november is het weer Sint Maarten. Onze school loopt  op deze dag tussen 16.45 en 18.00 uur met haar lampionoptocht door ons schoolgebied het Scheeneplan.

Al jarenlang is het traditie dat de kinderen dan lopen voor een goed doel.

Dit jaar collecteren de leerlingen van groep 8 huis aan huis voor een natuurproject van it Fryske Gea en dan met name voor de Landinrichting Beekdal Linde. De hermeandering (kronkeling) van de beek De Lende, en de natuurinrichting in het gebied rondom De Lende.

De hermeandering (kronkeling) van De Lende vraag veel aandacht. Het betreft de hermeandering vanaf de Schutsluis tot aan de snelweg A32 onder Wolvega. Daar richt de gebiedscommissie zich de komende tijd op. Ook worden de mogelijkheden voor het inrichten van andere deelgebieden langs de beek in de komende tijd verkend. Het inrichten van natuurgebieden, waarbij de waterhuishouding aangepast moet worden, kan pas plaatsvinden als de benodigde gronden allemaal beschikbaar zijn.

Omdat ook wij dit een prachtig streven vinden leek het ons een goed plan, dit jaar onze collecte aan dit natuurproject te doen toekomen. 

We hopen met het geld een bijdrage te kunnen leveren aan het bouwen van een Vogelkijkhut.

De kinderen van groep 8 gaan daarom huis aan huis om een bijdrage te vragen voor dit goede doel.

Mogen wij op een kleine bijdrage rekenen? 

 

 

Leren programmeren

In het kader van de 21th Century Skills is het heel belangrijk  voor de kinderen om computervaardig te worden. Nu kunnen onze kinderen natuurlijk heel veel op het gebied van computers. In de toekomst zal het onderdeel programmeren echter heel belangrijk worden en daar zijn ze vaak nog niet zo vaardig in.

Nu zijn studenten van de NHL bereid gevonden onze kinderen te helpen bij het leren programmeren. Hiervoor zijn prachtige programma’s en materialen beschikbaar waarmee onze kinderen deze vaardigheid kunnen leren.

Op deze wijze werken wij op school aan de vaardigheden die onze kinderen in de toekomst nodig hebben.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek was een groot succes, de opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 1 t/m 4 hebben samen met de kinderen genoten van de oud Hollandse spelletjes. Ook de bewoners van Lycklemastins waren dol enthousiast met de gezelschapsspelletjes die groep 5/6 met hen deed. Vooral de catering op beide locaties verzorgd door groep 7/8 viel erg in de smaak. De voorleeswedstrijd die op de vrijdag werd gehouden is gewonnen door Isa. Zij mag namens obs Tuindorp gaan proberen om voorleeskampioen van Weststellingwerf te worden.

De winnaar van groep 5/6 is Amy geworden.