“Obs Tuindorp, een veilige, gezonde school waar een kind tot bloei komt”.

Obs Tuindorp is een basisschool die samen met de kinderdagopvang, peuterzaal en buitenschoolse opvang van Doomijn, het Comperio College: academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen  en het expertisecentrum Past: passend onderwijs in de Stellingwerven gehuisvest is in brede school de Vlindertuin.

De Vlindertuin is een modern, ruim, kleurrijk gebouw, waar uw kind zich thuis voelt en zich volop kan ontplooien. Obs Tuindorp staat voor structuur, veilig en gezond. De kinderen kunnen zich binnen een gestructureerde schoolomgeving optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Lees verder...

Een nieuwe kampioen!

OBS Tuindorp Wolvega is schaakkampioen 2017 van de Stellingwerven. Afgelopen zaterdag wist het team bestaande uit: Jesper, Tammo, Ben, Erik en Marit in een sportieve strijd van nog eens 35 teams het kampioenschap in de wacht te slepen. Een fantastische prestatie waarmee ook een ticket is verdiend voor het Fries Schoolschaakkampioenschap later dit voorjaar. Ons 2e team, bestaande uit Leon, Lars, Benthe, Driek, Luuk en Jorn is 15e geworden.

Het Heite Schoolschaaktoernooi is het schaaktoernooi voor de basisscholen in Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Op veel basisscholen in beide gemeenten wordt geschaakt en met 25 scholen deed ruim de helft afgelopen zaterdag mee. 

21th century skills en BLP ( Building Learning Power)

Veerkracht-Doorzettingsvermogen

21th century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn:

-Kritisch denken

-Creativiteit

-Probleem oplossend vermogen

-ICT-geletterdheid

-Communiceren

-Samenwerken

-Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)

Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen leerlingen om hun weg te vinden in een complexe wereld.

De 21th century skills zijn leerbaar met de juiste didactische aanpak. Om 21th century skills bij leerlingen te ontwikkelen voegen wij ze toe aan de lessen en maken ze voor kinderen zichtbaar.

Het is belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe ze informatie verwerken tot kennis. Het helpt om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op de intrinsieke motivatie om te leren.

Om dit leren leren te vergroten, maken we ook gebruik van Building Learing Power. Je maakt de kracht om te leren van kinderen sterker.

Hoe leer je door te zetten, hoe leer je goed samen te werken en hoe belangrijk is het om goed te kunnen plannen. Allemaal gebieden die wij extra voor het voetlicht brengen met visuele ankers, zoals de poster hiernaast, die in de gang hangt.

Centraal staat hierbij het creëren van een leercultuur in de groepen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren.

Building Learning Power maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de “leerspieren” geldt hetzelfde. Naarmate deze “spieren” beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe. Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leerkracht die deze rol vervult.

 

Vrije dag

Donderdag 2 februari is onze school gesloten !!

Programmeren met kleuters

De kinderen van groep 2 zijn al heel gedreven in het programmeren van de nieuwe Blue-Bots. Zo oefenen ze samen aan hun 21e eeuwse vaardigheden!

 

KOUD?

Kies voor obs Tuindorp; ijskoud de beste!