“Obs Tuindorp, een veilige, gezonde school waar een kind tot bloei komt”.

Obs Tuindorp is een basisschool die samen met de kinderdagopvang, peuterzaal en buitenschoolse opvang van Doomijn, het Comperio College: academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen  en het expertisecentrum Past: passend onderwijs in de Stellingwerven gehuisvest is in brede school de Vlindertuin.

De Vlindertuin is een modern, ruim, kleurrijk gebouw, waar uw kind zich thuis voelt en zich volop kan ontplooien. Obs Tuindorp staat voor structuur, veilig en gezond. De kinderen kunnen zich binnen een gestructureerde schoolomgeving optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Lees verder...

Stakingen Primair onderwijs

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkracht zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie(PO= Primair Onderwijs), de vakbonden (Aob, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisaties PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

Wij willen u vragen uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen, dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl  Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht van vrienden en kennissen.

Op 27 juni gaan de basisscholen in Nederland een uur later open dan normaal. Ons bestuur en wij als team hebben aangegeven achter deze actie te staan.

We eisen een flinke investering in het basisonderwijs, voor kleinere klassen, meer handen in de klas en een eerlijk salaris. Veel schoolbesturen scharen zich achter hun leerkrachten, zo ook ´Comprix’.

Ons doel is om onze eisen naar tevredenheid vertaald te zien in het aankomende regeerakkoord. Hier zijn onze onderhandelaars en de sociale partners druk mee bezig.

Op de website www.poinactie.nl kunt u ook meer informatie vinden over de actie.

Dus: op dinsdag 27 juni begint de school om 09.30 uur.

Musical Alladin

Na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zo ver. Groep 7 en 8 presenteert op donderdag 1 juni om 20.00 uur de Musical Allladin bij Dansschool Drenth in Wolvega.

Excursie gr. 5-6

Groep 5-6 heeft een prachtige dag gehad met de boswachter van de Rottige Meente, een fantastich mooi natuurgebied net onder de rook van Wolvega. De kinderen hebben weer veel geleerd over het ontstaan ervan door de  turfwinning in de 19e en 20e eeuw, toen grote delen zijn vergraven tot petgaten en legakkers. Door de afwisseling van water en droge plekken kent de Rottige Meente veel gevarieerde leefgebieden. Zo zijn er bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden waarin bijzondere plant- en diersoorten voorkomen, zoals de vuurvlinder, otter en bruine kiekendief.                                        Het was echt genieten!!!

 

 

KAMPIOENEN!

Op een stralende dag vochten woensdag de scholen van Weststellingwerf om de titels op het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Bij de kampioenspoule 3/4 wisten onze kanjers Maud, Tara, Fenna, Dion en Jayden een verdiende tweede plaats te bemachtigen. Bij de kampioenspoule 7/8 beleefde Tuindorp een zinderende finale met de Striepe uit Oldeholtpade als tegenstander. Uiteindelijk moesten strafworpen de doorslag geven. OBS Tuindorp wist het kampioenschap naar zich toe te trekken en Marit v.d. W, Marit H, Benthe, Mette, Maud, Ben, Bram, Jesper, Tammo, en Duncan mogen zich op gaan maken voor de Friese kampioenschappen op 14 juni.

 

Inspectienorm RUIM gehaald!

Groep 8 heeft bij de eindtoets Route 8 de inspectienorm ruim gehaald!

We zijn erg tevreden met dit mooie resultaat. Dikke duim voor de leerlingen,