“Obs Tuindorp, een veilige, gezonde school waar een kind tot bloei komt”.

Obs Tuindorp is een basisschool die samen met de kinderdagopvang, peuterzaal en buitenschoolse opvang van Doomijn, het Comperio College: academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen  en het expertisecentrum Past: passend onderwijs in de Stellingwerven gehuisvest is in brede school de Vlindertuin.

De Vlindertuin is een modern, ruim, kleurrijk gebouw, waar uw kind zich thuis voelt en zich volop kan ontplooien. Obs Tuindorp staat voor structuur, veilig en gezond. De kinderen kunnen zich binnen een gestructureerde schoolomgeving optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Lees verder...

2017

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en leerzaam 2017 !!!!

Gezonde school vignet

We zijn  heel trots te kunnen melden dat we ons Gezonde Schoolvignet hebben gehaald. Hier hebben we toch een aantal jaren ons best voor gedaan. We willen onze kinderen graag leren dat ze kritisch kunnen denken en bewuste keuzes maken. Wij vinden dat de Gezonde school daar heel mooi op aansluit. We zijn dan ook heel blij dat we merken dat ouders zo goed nadenken over de keuzes van de lunchtrommel en de traktatie van hun kind. Graag een kleine gezonde traktatie en geen snoep, chips ( zoete popcorn) of roomijs.

Kerstviering

Woensdag 21 december gaan wij weer met de kinderen kerstknutselen. 

Donderdag 22 december houden we de kerstmaaltijd op school. Deze maaltijd begint om 17:30 uur voor alle kinderen en tussen 18:45 en 19:00 uur kunt u uw kinderen dan weer ophalen. Natuurlijk kunt u altijd op school blijven, want ook voor ouders en genodigden hebben we, zoals ieder jaar, iets warms. Net als vorig jaar zal de Harmonie zorgen voor de muzikale omlijsting.

Traktatiebeleid

Op school krijgen de kinderen op dit moment schoolfruit. Een groot succes! Zoals u weet willen we ook graag dat de kinderen gezond trakteren als ze jarig zijn. Dit is niet altijd makkelijk want wat de één nog gezond vindt, vindt de ander ongezond. In het team hebben we daarom afgesproken dat in ieder geval op de lijst ongezond komen te staan: chips, snoep en roomijs. We verzoeken u hier dan ook niet op te trakteren. Mocht dit onverhoopt toch een keer gebeuren dan delen we deze traktatie wel uit, maar hij wordt niet op school opgegeten. Wij rekenen op uw begrip en medewerking. 

Building Learning Power

Op school zijn we heel erg aan het oefenen met leren leren. Zoals u in de gang kunt zien leren de kinderen de stappen die ze kunnen nemen als ze even niet meer weten hoe iets moet. Dit hoort bij de leerspier “Veerkracht”. Ook leren we  de kinderen dat je soms de neiging hebt te stoppen als je iets nieuws leert. Dat is immers lastig en dan lukt het niet altijd direct? We laten dit kinderen zien d.m.v. een trap. Als je onderaan de trap zit weet je het allemaal nog niet. Voorzichtig klim je naar boven maar soms heb je toch nog de neiging om terug te gaan. Met de trap laten we kinderen zien dat ze de top kunnen halen. Doorzetten loont! In de gang hangt nu ook deze trap, zodat u dit ook altijd thuis met de kinderen kunt gebruiken. Ook deze trap hoort bij de leerspier “Veerkracht”.