“Obs Tuindorp, een veilige, gezonde school waar een kind tot bloei komt”.

Obs Tuindorp is een basisschool die samen met de kinderdagopvang, peuterzaal en buitenschoolse opvang van Doomijn, het Comperio College: academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen  en het expertisecentrum Past: passend onderwijs in de Stellingwerven gehuisvest is in brede school de Vlindertuin.

De Vlindertuin is een modern, ruim, kleurrijk gebouw, waar uw kind zich thuis voelt en zich volop kan ontplooien. Obs Tuindorp staat voor structuur, veilig en gezond. De kinderen kunnen zich binnen een gestructureerde schoolomgeving optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Lees verder...

Schoolvoetbal

Schoolvoetbal 2018

Unicefloop

Gisteravond hebben de toppers van groep 5 t/m 8 meegedaan aan de Unicefloop. Wat hebben ze veel rondjes gelopen.

Link video!

Nog meer foto's

Unicefloop

 

FKS

In de middenmoot op Fries kampioenschap schaken. Kinderen hebben een hele gezellige middag gehad!

 

Korfbal

Super leuke, intensieve korfbal clinic van SCO!!

 

Brede school De Vlindertuin eerste IKC van Wolvega

Brede school De Vlindertuin groeit dit jaar door naar een Integraal Kindcentrum (IKC) en is daarmee het eerste IKC in Wolvega. Binnen het IKC werken onderwijs en opvang nog intensiever samen. De teams werken met eenzelfde visie en zorgen zo voor een optimale speel- en leeromgeving voor het kind. Het onderwijs wordt verzorgt door Obs Tuindorp en de kinder- en peuteropvang wordt georganiseerd door Doomijn.

‘Binnen ons IKC gaan we een aansluitend aanbod van onderwijs en opvang bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar’ aldus Annigje van den Berg (directeur). ‘Samen spelen en leren verbindt elkaar. We zijn de hele dag open en bieden ook naschoolse activiteiten zoals sport en muziek. Kinderen kunnen zo op één plek blijven en zien zoveel mogelijk dezelfde gezichten. Dat biedt rust, óók voor de ouders.’

Annigje van den Berg: ‘Met ons IKC willen we aansluiten bij de behoeften van ouders en kinderen in de Lindewijk. Er is daarom een ouderavond georganiseerd, waarbij ouders hun wensen hebben kunnen delen. We hebben een belangrijke taak. Samen werken we aan dit IKC en aan levendig onderwijs voor de toekomst.’