“Obs Tuindorp, een veilige, gezonde school waar een kind tot bloei komt”.

Obs Tuindorp is een  openbare basisschool die samen met de kdv groep, peuters en bso van Doomijn http://www.doomijn.nl/ gehuisvest is in het Integraal Kind Centrum de Vlindertuin.

De Vlindertuin is een modern, ruim, kleurrijk gebouw, waar kinderen zich volop kunnen ontwikkelen. Obs Tuindorp staat voor structuur, veilig en gezond. De kinderen kunnen zich binnen een gestructureerde schoolomgeving optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Binnen alle groepen werken we met dag- en weektaken en vaste instructiemomenten. Veiligheid is voor onze school een belangrijk goed. De school werkt met de Kanjertraining. Wij tolereren daarom op school geen pestgedrag. Met deze Kanjertraining komt de sociaal emotionele ontwikkeling thuis en op school op één lijn te staan.

Obs Tuindorp
Grote Vuurvlinder 2
8472 CH Wolvega
0561-615500                                                                                                                             

Directeur:

Annigje van den Berg

Terug