TEAM

Mevr. A. van den Berg, directeur / BHV’er (juf Annigje)
Aanwezig op maandag, dinsdagmorgen, woensdag en donderdag
Mevr. J. Veuger leerkracht groep 1  / BHV’er (juf Jolanda)
Aanwezig op maandag t/m vrijdag
Mevr. M. de Jong leerkracht groep 1-2 (juf Maaike)
Aanwezig op maandag t/m vrijdagmorgen

Mevr. E. Fieten leerkracht groep 3 (juf Evelien)
Aanwezig op woendag t/m vrijdag

 

Mevr. N. Talma leerkracht groep 3 / BHV'er (juf Nella)

Aanwezig op maandag en dinsdag

  Mevr. A. Bouius leerkracht groep 4  (juf Anneke)
Aanwezig op maandag t/m woensdag 
Mevr. M. Miggels  leerkracht groep 4 (juf Marit)
Aanwezig op donderdag en vrijdag
 

Mevr. A. de Groot  leerkracht groep 5 (juf Anna)

Aanwezig op maandag t/m vrijdag

Mevr. G. Bosma leerkracht groep 6 (juf Geeke)
Aanwezig op maandag t/m vrijdag
Mevr. M. Houkema leerkracht groep 7,8 (juf Marijke)
Aanwezig van maandag t/m vrijdag
  Mevr. A. Mook  onderwijsassistent groep 7,8 (juf Anneke)
Mevr. J. Brand, Intern Begeleider (juf José)
Aanwezig op woensdag of donderdag
Mevr. L.Woudberg, administratieve kracht, (Loes)
Aanwezig op maandag en donderdag
Mevr. J de Ruiter vakleerkracht Godsdienstvormend onderwijs 
(juf Jacqueline)
Mevr. K Broers vakleerkracht Humanistischvormend onderwijs
(juf Karin)