School en Onderwijs

BIJDRAGEN 2020-2021

Vrijwillige ouderbijdrage € 22,50 per kind

Schoolreisbijdrage gr. 1 t/m 6 € 32,50 gr. 7,8 € 47,50 per kind

Bankrekening oudervereniging NL78 RABO 0150831226