School en Onderwijs

BIJDRAGEN 2018-2019

Vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 per kind

Schoolreisbijdrage gr. 1 t/m 6 € 30,00 gr. 7,8 € 45,00 per kind

Bankrekening oudervereniging NL78 RABO 0150831226