Ouder Vereniging

OUD PAPIER

Ongeveer eens per maand wordt op vrijdagavond in onze schoolwijk oud papier ingeza­meld. Enkele dagen voor deze actie bezorgen de kinderen van de groepen 6,7 en 8 ter herinnering huis aan huis een briefje. Bij de acties zelf worden uit veilig­heidsoverwegingen geen kinderen ingeschakeld. Alle gezinnen worden op toerbeurt ingezet om een aantal malen per jaar mee te helpen bij deze acties als chauffeur of helper. De opbrengsten van deze acties vormen voor oudervereniging  en team een welkome aanvulling op de beschikbare financiële middelen, waaruit bijzondere investe­ringen kunnen plaats vinden voor o.a. buiten speelmateriaal, sportkleding, tech­niek, bijzondere projecten, leerlingenzorg en computergebruik.

data schooljaar 2018-2019

2018: 14-09, 02-11, 14-12

2019: 25-01, 08-03, 12-04, 24-05, 05-07