Nieuws - Wij gaan staken!!

De basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe gaan woensdag 14 februari op slot. De leraren in de noordelijke provincies zijn de eerste die in een estafette gaan staken. De gesprekken tot dusver zijn hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat er zo snel mogelijk  extra geld beschikbaar komt. Daarnaast zien de organisaties in het PO-Front nog geen enkele beweging van het kabinet om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen. Het primair onderwijs blijft een van de slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt en de lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat de salarisachterstand de komende jaren nog groter wordt en dit betekent dat jonge mensen niet kiezen voor dit prachtige beroep. Een salaris gelijkwaardig aan het voortgezet onderwijs is in dat licht een bescheiden eis.                                                   

Geplaatst op: 08 Februari 2018

terug