NIEUWE OUDERS

Als u als ouder nog op zoek bent naar een school voor uw kind is deze pagina een eerste kennismaking. Ongetwijfeld wilt u het plaatje van onze school nog concreter invullen via een gesprek met de directeur, de leerkracht van de groep en een bezoekje aan de school. Veel ouders nemen daar steeds vaker in een vroeg stadium ruimschoots de tijd voor. Terecht, want het gaat wel om een belangrijke keuze voor uw kind en voor u als ouders. Een goede, wel overwogen keus is belangrijk.

Bij de keuze spelen natuurlijk veel facetten een rol: het soort onderwijs,de persoonlijke aandacht, de sfeer, het team, de contacten met andere kinderen, de schoolgrootte, het gebouw, de ouderbetrokkenheid, de buitenschoolse activiteiten, de prestaties in het voortgezet onderwijs, de afstand en de verkeersveilig­heid. Wij willen u graag helpen een goede keuze te maken voor uw kind en vragen u daarom zelf contact met ons op te nemen. U kunt altijd een afspraak maken met de directeur mevr. A van den Berg, tel.:0561-615500.

 

 

Voor een impressie van onze school:

(Download hier de impressie van onze school als powerpoint presentatie)