Groepen

Groep 7- 8

Juf Marijke aanwezig van maandag t/m vrijdag

In de groepen 7 en 8 wordt de leerstof van rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie verder uitgebreid. De leerlingen gaan steeds vaker en langer zelfstandig aan de leerstof werken.Tijdens het zelfstandig werken leren kinderen hun werk plannen, zelf oplossingen verzinnen, samenwerken en omgaan met eigen verantwoordelijkheden. Het zelfstandig werken kan bestaan uit zowel dag- als weektaken. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen hun eerste Engelse les. Hiervoor werken we met de methode Take it Easy.

Werkstukken en spreekbeurten
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren informatie op te zoeken, te verwerken en te presenteren. Alle kinderen in de groepen 7 en 8  houden een spreekbeurt over een vrij onderwerp en een boekbespreking. Twee keer per jaar moeten de kinderen een werkstuk inleveren.

Schoolverlaters groep 8
Het laatste jaar op Obs Tuindorp is in vele opzichten een bijzonder jaar. De leerlingen gaan zich oriënteren en voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. Er wordt een advies gegeven en de eindtoets wordt gemaakt. Ook is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs en gaan we naar de Doedagen van de scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Naast deze activiteiten zijn er ook een eindmusical en natuurlijk het officiële afscheid.