Groepen

Groep 6

Juf Geeke aanwezig van maandag t/m vrijdag

In de groep 6  wordt de leerstof van rekenen, taal, spelling en lezen verder uitgebreid. Ook de vakken aardrijkskunde en geschiedenis worden verder uitgediept. Hier gebruiken we de methodes Meander en Brandaan voor. Deze onderdelen worden toegepast in de leerateliers die iedere middag plaatsvinden. Naast de instructie gaan de leerlingen steeds vaker en langer ook zelfstandig aan de leerstof werken. Deze te verwerken leerstof passen we zo veel mogelijk aan, aan ieders niveau. Tijdens het zelfstandig werken leren kinderen hun werk plannen, zelf oplossingen verzinnen, samenwerken en omgaan met eigen verantwoordelijkheden. Dit wordt schoolbreed aangeboden door middel van Building Learning Power en de 21th Century Skills. Ter bevordering van de zelfstandigheid wordt gebruik gemaakt van een taakbrief.

Ook wordt er aandacht besteed aan toneel. Iedere groep geeft één keer per jaar een voorstelling voor ouders en andere belangstellenden.

Projecten
Ieder schooljaar is er op Obs Tuindorp een aantal projecten of één groot project voor alle leerlingen. 

Werkstukken en spreekbeurten
Wij vinden het op school belangrijk dat leerlingen leren informatie op te zoeken, te verwerken en te presenteren. In de groep 6 krijgen kinderen steeds meer ervaring met deze vaardigheden. Alle kinderen houden een spreekbeurt over een onderwerp.                   

Type hier tekst..