Groepen

Groep 4

Juf Anna aanwezig van maandag t/m woensdag

Juf Marit aanwezig op donderdag en vrijdag

Ook in groep 4 wordt er veel aandacht besteed aan het technisch lezen. Daarnaast wordt er in deze groep de methode Tekst Verwerken gebruikt voor begrijpend lezen. Vanaf groep 4 wordt er gestart met het aanleren van de spellingsregels door middel van de methode Spelling in Beeld. Met behulp van Taal in Beeld ontwikkelen de kinderen zich in taalbeschouwing, woordenschat, spreken en luisteren en creatief schrijven.

Evenals groep 3 leert groep 4 rekenen door het gebruik van Alles Telt en 'Met Sprongen Vooruit'. Daarnaast besteden wij extra aandacht aan hoofdrekenen op tempo. Vanzelfsprekend wordt in deze groepen gegymd en buiten gespeeld. Verder is er veel aandacht voor verkeer, wereldoriëntatie, creatieve en muzikale vorming. Dit krijgt vorm in onze leerateliers. Kinderen in groep 4 krijgen steeds een groter aandeel in hun eigen leren. Door middel van Building Learning Power zijn ze ( samen met de juf) steeds beter in staat hun eigen doelen te stellen. Ze worden zich  meer bewust van hun eigen kwaliteiten.