Groepen

Groep 2

Juf Maaike aanwezig van maandag t/m vrijdagmorgen

Bij de oudere kleuters komt steeds meer de nadruk te liggen op het leren en wordt er gestart met de voorbereiding op groep 3. Je kunt hier denken aan het leren van letters, voorbereidende schrijfoefeningen en het beginnend rekenen.  Daarnaast leren de kinderen in groep 2 steeds zelfstandiger hun werkjes te doen. Natuurlijk is de leerkracht altijd aanwezig om dit proces te begeleiden.

Thema’s

In de kleutergroep wordt gewerkt aan de hand van thema’s zoals de seizoenen, feesten, familie, vervoer en dieren. Vaak wordt een prentenboek gebruikt als uitgangspunt voor het werken over een thema. Iedere dag wordt er voorgelezen, met elkaar gepraat en er worden taalspelletjes gespeeld. Veel taalactiviteiten vinden in de kring plaats. Ook staat rekenen dagelijks op het programma. Spelenderwijs leren de kinderen verschillende rekenbegrippen en is er aandacht voor tellen en het herkennen van cijfers maar ook gaan we zelf ontdekken (bijv. wat is lichter of zwaarder, langer of korter). Daarnaast wordt er gewerkt en gespeeld in hoeken en aan tafels. Er is o.a. gelegenheid om te knutselen, te bouwen of om een spelletje te spelen. Iedere ochtend en middag wordt er buiten gespeeld of gaan de kinderen naar het speellokaal om te gymmen.

Door spelend te leren wordt hier een basis gelegd voor het zelfvertrouwen en plezier in leren.