Groepen

Groep 1

Juf Jolanda aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Bij de jongste kleuters wordt veel aandacht besteed aan het wennen op school. De nadruk ligt daarbij op gewoontevorming, regelmaat en spelenderwijs leren. 

Thema’s

In de kleutergroep wordt gewerkt aan de hand van thema’s zoals de seizoenen, feesten, familie, vervoer en dieren. Vaak wordt een prentenboek gebruikt als uitgangspunt voor het werken over een thema. Iedere dag wordt er voorgelezen, met elkaar gepraat en er worden taalspelletjes gespeeld. Veel taalactiviteiten vinden in de kring plaats. Ook staat rekenen dagelijks op het programma. Spelenderwijs leren de kinderen verschillende rekenbegrippen en is er aandacht voor tellen en het herkennen van cijfers. Daarnaast wordt er gewerkt en gespeeld in hoeken en aan tafels. Er is o.a. gelegenheid om te knutselen, te bouwen of om een spelletje te spelen. Iedere ochtend en middag wordt er buiten gespeeld of gaan de kinderen naar het speellokaal om te gymmen.

Al spelend wordt in de kleutergroepen een basis gelegd voor het zelfvertrouwen en plezier in leren.