Groepen

GROEPEN

Ons onderwijs geven we aan homogene groepen. Alleen groep 7-8 draaien we met een combinatiegroep. Binnen ons onderwijs focussen wij ons op de kracht van ieder kind. We gaan uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden. Niet ieder kind leert nu eenmaal op dezelfde wijze of bezit dezelfde kwaliteiten. Door gebruik te maken van de kwaliteiten van een kind zetten we dit kind in zijn/haar kracht en groeit het zelfvertrouwen. We hechten op school grote waarde aan de ontwikkeling van vaardigheden waarmee je kennis goed in kunt zetten. Hierbij maken we gebruik van Building Learning Power en de 21th Century Skills. We leren kinderen inzicht krijgen in hun leren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, creativiteit en ICT vaardigheden zijn hierbij essentieel. Wij willen dat de school een veilige plek is waar ieder kind zich thuis voelt en gewaardeerd wordt.