Gezonde school

Onze school vindt het heel belangrijk kinderen op te voeden met de Gezonde School gedachte. Zeker tegenwoordig, in onze overvloedige consumptiemaatschappij, vinden wij het belangrijk dat kinderen samen met hun ouders leren kritische keuzes te maken. Als de school op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van de kinderen en het team werkt, wordt de school een Gezonde School genoemd. De aanpak van de Gezonde School gaat uit van wat de school zelf al doet en versterkt dit. Onze school en onze wensen staan hierbij dus centraal. En voor ons staat de gezondheid en het welbevinden van onze leerlingen en medewerkers centraal.

De Gezonde School aanpak is gebaseerd op een aantal kernpunten. De bundeling van die kernpunten maken de aanpak effectief. Met de kernpunten geven we aan hoe we langdurig aandacht besteden aan gezondheidsthema's bij ons op school. Daarnaast kiezen we activiteiten op het gebied van educatie              ( gastlessen, kinderdiëtiste e.d.) signalering ( voeding, sport en (over) gewicht), omgeving (samenwerking met lokale middenstand, sport en spelverenigingen) en beleid.

Wij zijn in het bezit van het officiële Gezonde School Vignet!

Traktatiebeleid

Het aantal kinderen en het aantal volwassenen met overgewicht stijgt de laatste jaren onrustbarend. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. Denk aan pesten, minderwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen met sport of bewegingsactiviteiten. Verder zijn er nog de gezondheidsrisico's op latere leeftijd zoals diabetes, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van overgewicht te doen. Natuurlijk samen met de ouders. Wij willen als school graag medewerking van ouders/verzorgers aangaande het trakteren op school en de fruitpauzes.

Samen met de OV, MR, een groepje ouders en team van onze school en met medewerkers van het IKC hebben we een traktatie/voedingsbeleid samengesteld. We vragen hierbij wel dringend uw begrip en ondersteuning. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind(eren). Het is de keus van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven . Aan de andere kant maakt uw kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor opsteld. Er zijn grenzen aan wat kinderen dus mee mogen nemen.

In het kader van de Gezonde School hebben we daarom een richtlijn opgesteld voor traktaties en de fruitpauze/overblijven. Indien een kind geen gezonde traktatie meekrijgt zullen we deze op school wel uitdelen (we willen immers niet dat het kind de dupe wordt) maar de traktatie wordt niet op school opgegeten. Die gaat dus mee naar huis.

 

U kunt hier ons schoolbeleid eten en drinken op school en trakteren downloaden.